حمایت کنندگان اصلی
حامیان
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دانشگاه نانجینگ
دانشگاه هنرهای کاربردی وین
پژوهشکده بناها و بافتهای تاریخی و فرهنگی
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی
پژوهشکده باستان‌شناسی
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
استانداری آذربایجان شرقی
شهرداری تبریز
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
دانشگاه تبریز
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تبریز 2018