به دنبال برگزاری دو کنفرانس بین­ المللی باستانشناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ که اولی در دانشگاه نورثوست در شهر خیان چین و دومی در دانشگاه نانجینگ واقع در شهر نانجینگ چین برگزار شد، در نظر است تا سومین کنفرانس بین­ المللی در این زمینه توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران با همکاری دانشگاه نانجینگ چین و دانشگاه هنرهای کاربردی وین، بین روزهای 23 تا 25 آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار گردد.

مانند کنفرانس­های پیشین، این کنفرانس نیز میان‌رشته‌ای خواهد بود و متخصصان حوزه‌های حفاظت، باستان‌شناسی و تاریخ هنر را با تمرکز بر محوطه‌هایی که در امتداد جاده ابریشم هستند دور هم گرد خواهد آورد. کنفرانس باستانشناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم بر آن است تا محملی برای تبادل دانسته‌ها و ایده‌های اندیشمندان، پژوهشگران و مجریان باشد و نیز نتایج پژوهش‌ها اشاعه یابد و زمینه‌های همکاری‌های بین‌المللی مهیا گردد.